Loading

ons kantoor

Advocatenkantoor Patrick Duyck is een all round kantoor dat rechtsbijstand verleent en alle takken van het recht behandelt en dit zowel voor de particulier, het bedrijf als voor de instellingen.
 
Ons advocatenkantoor Ieper

De voorkeurmateries van het kantoor zijn :

  • aansprakelijkheidsrecht, waaronder verkeersrecht,
  • arbeidsrecht en sociale zekerheid,
  • personen-en familierecht, met inbegrip van het familiaal vermogensrecht,
  • handelsrecht, waaronder aannemingsrecht en incasso van onbetaalde facturen, opstellen contracten en factuur-verkoopsvoorwaarden.

Mr. Patrick DUYCK vertegenwoordigt naast diensten van de Overheid talrijke KMO's en particulieren.

Het kantoor werkt nauw samen met diverse medewerkers-advocaten verbonden aan diverse balies in binnen-en buitenland en dit alles op zuiver zelfstandige basis.

Het kantoor werd sinds enkele jaren versterkt met de medewerking van Mevr. Marina GIRALDO, bemiddelaar in familiezaken. Mevrouw Marina Giraldo staat in voor het dagelijks beheer van de dossiers en de telefoonpermanentie : zij kent de stand en de evolutie van de dossiers en kan u onmiddellijk helpen bij vragen.

De administratie en het secretariaat worden verzorgd door mevr. Lucia Lazo, Evelien Desmet en Marieke Moerman en tenslotte Ilse Depoorter. Ook zij zetten zich dagelijks in voor de goede werking van het kantoor.

De talenkennis in het kantoor is optimaal en naast Nederlands kan de cliënt aangesproken worden in het Frans, Engels, Duits en Italiaans.

Mr. Patrick DUYCK

Mr. Patrick DUYCK

geboren te Veurne op 4/2/1959, studeerde af als licentiaat in de Rechten en geaggregeerde voor het Hoger Secundair Onderwijs aan de VUB in 1981.

Op 1/10/1981 werd hij ingeschreven op het tableau der advocaten van de balie Ieper.

Het kantoor is gelegen te 8900 IEPER, Monseigneur De Haernestraat nr. 27 en is zeer gemakkelijk bereikbaar.

Het kantoor ligt in het centrum van de stad IEPER en er is ruime parkeermogelijkheid voor het kantoor of in de nabije omgeving.

Mr. Patrick DUYCK opende een tweede kantoor in 2004 te BRUSSEL-Oudergem, Guillaume Lefeverlaan nr. 23.

Ook dit kantoor is zeer gemakkelijk bereikbaar en er is eveneens aldaar ruime parkeermogelijkheid voorzien in de buurt.

Het correspondentiekantoor blijft het kantoor te IEPER.

Mr. Patrick DUYCK heeft jarenlang les gegeven in het Vormingsinstituut (thans Syntra West) te Ieper-Veurne-Diksmuide, ondermeer bedrijfsbeheer, sociale wetgeving, arbeidsrecht en vennootschapsrecht.

Ons advocatenkantoor Brussel

Doelstellingen

De dienstverlening van het kantoor kenmerkt zich door een no - nonsens mentaliteit: er wordt ENKEL gedacht in termen van oplossingen.

Daarom neemt in de dienstverlening de gedachtenwisseling met de cliënt een belangrijke plaats in.

Het is de bedoeling te weten wat de cliënt drijft en beoogt, omdat het kantoor van mening is dat alleen op die wijze optimaal zijn belangen kunnen gediend worden.

De werkwijze van het kantoor laat zich omschrijven door een drietal kernbegrippen: professioneel, betrokken en doelgericht.

Het moet daarbij de bedoeling zijn ellenlange procedures voor de rechtbanken te VERMIJDEN door voorafgaandelijk, tijdig en efficiënt advies, bemiddeling en minnelijke regeling.

Een eerste oriënterende consultatie?