Loading

onze tarieven

Het ereloon is de vergoeding voor de prestaties die advocaat levert.
 

Normaliter wordt het ereloon per uur berekend. Het kan ook per zaak worden berekend naargelang de overeenkomst met de cliënt.

Het is de bedoeling dat VOOR de aanvang van het dossier het ereloon en de kosten worden begroot bij wijze van prognose. Het gaat altijd om een prognose gezien de verwikkelingen bij een dossier nooit op voorhand en exact kunnen bepaald worden.

Wat wordt aangerekend zijn de uren die in een bepaalde zaak worden gepresteerd (bv. studie van een dossier, onderhandelingen, besprekingen met cliënt en/of derden, zoals de boekhouder of accountant, de notaris etc…., het opstellen van een conclusie (verdediging), het pleiten) worden aangerekend.

Het uurtarief wordt bovendien altijd bepaald in functie van het belang van de zaak, de ervaring van het kantoor, de moeilijkheidsgraad, de hoogdringendheid.

Bij aanvang van het dossier wordt een provisie gevraagd, rekening houdende met het belang van de zaak, de effectieve kosten die moeten uitgegeven worden aan gerechtsdeurwaarders, rolrechten, zegelrechten etc…. , de hoogdringendheid van de zaak en de moeilijkheidsgraad ervan.

Nadien kunnen bijkomende provisies gevraagd worden naargelang de evolutie van de geleverde prestaties en gemaakte kosten. Het is zo dat de cliënt te allen tijde op de hoogte wordt gebracht van de stand van zijn dossier, hetzij spontaan, hetzij op uitdrukkelijke vraag op gezette tijdstippen.

Invordering Facturen

Hier gelden normaliter bijzondere tarieven. Zo zal bij inning het ereloon doorgaans een percentage bedragen van de geïnde bedragen of een vooraf afgesproken forfaitair bedrag (dit is vooral bij kleinere schuldvorderingen interessant).

Kosten

Vooreerst : het is de bedoeling de kosten zoveel mogelijk te beperken

Wat zijn kosten?

  • typwerk en tekstverwerking : € 12/pagina
  • brief en email: € 10/brief
  • aangetekende verzending : € 10 + portkosten
  • fax : € 1,25/uitgaand faxbericht
  • fotokopie : € 0,25/pagina
  • verplaatsingen : € 0,40/km
  • voorgeschoten kosten : volgens de werkelijke uitgaven (attesten, uittreksels, kosten van de gerechtsdeurwaarder voor dagvaarding, betekening en uitvoering, griffierechten, enz.)

Vanaf 1/1/2014 zijn de prestaties van de advocaat onderhevig aan een btw van 21 %!

Een eerste oriënterende consultatie?